genel kurallar

1. ön rezervasyon

telefonla, ya da teyidini almak kaydıyla eposta ile veya inernet sitemiz üzerinden turlarımıza ön rezervasyon yaptırabilirsiniz.

ön rezervasyonlar ve yer ayırtmalar katılımcıya tarafımızdan bildirilen tarihe kadar geçerlidir ve geçerlilik tarihi son başvuru tarihinden ileri bir tarih olamaz.

ön rezervasyon, kesinleştirilmiş rezervasyon haklarını kapsamaz ancak ön rezervasyon yapan katılımcıların turun ya da etkinliğin dolması durumunda bilgilendirme ve tercih önceliklerini şirketimiz garanti eder.

turun ya da etkinliğin opsiyon süresinden önce dolması ve beklemede olan başka başvurular olması durumunda opsiyon tarihini beklemeden ön rezervasyon yapan katılımcıdan tura/etkinliğe katılım durumunu netleştirip kesinleştirmesini istenebilir.

ön başvuru şartları içinde, tura/etkinliğe katılımın kesinleştirilmesi gereken sürenin sonunda kesin kayıt yaptırmamış katılımcılar öncelik haklarını kaybederler ve ayırttıkları yer koşulsuz iptal edilir. bu durum yazılı, sözlü ve ya elektronik ortamda geri bildirim ön koşulu yoktur.

2. rezervasyon kesinleştirme

rezervasyonun kesinleştirme işlemleri sözleşme ve ödemeden sonra yapılabilmektedir.

her bir tur için belirlenen tur depozitinin ödenmesi ve bu sözleşmenin anlaşılıp kabul edildiğine dair ibare içeren rezervasyon formunun imzalanması ile bu belgelerin eksiksiz hazırlanıp, ıslak imzalı olarak asıllarını tarafımıza ulaştırdıkları andan itibaren rezervasyonları kesinleştirmiş sayılır.

ödemelerin veya imzalı belgelerin asıllarının firmamıza ulaştırılması esnasında oluşabilecek hatalardan ve gecikmelerden katılımcı sorumlu olup, ön rezervasyon ve/veya son başvuru tarihinin geçirilmesi sonucunda meydana gelen olumsuz sonuçlardan şirketimiz sorumlu değildir.

18 yaşından küçükler, velileri aracılığıyla rezervasyon yaptırabilirler.

grup rezervasyonlarında grup adına rezervasyon yaptıranların, tur programını, detaylarını ve bu sözleşmede yer alan koşulları grubun bütün üyelerine bildirdiği kabul edilir ve her bir grup üyesinin neden olduğu olası yükümlülüklerde eşit oranda ortak sorumlu oldukları kabul etmiş sayılırlar.

2.1.     yurt içi turlarda rezervasyon ve kesinleştirme

yurtiçi gezilerimizde kişi başı tur/ekspedisyon bedelinin (en düşük tarifesi üzerinden) %25’i rezervasyon sırasında depozit olarak alınır.

tur / ekspedisyon bedelinin kalan miktarı son başvuru tarihinde, katılımcı sayısına göre belirlenen tur bedeli üzerinden ödenir.

ödemede taksitli seçenekler tercih edilmiş ise son başvuru tarihinden itibaren taksitlendirme başlar.

2.2.     yurt dışı turlarda rezervasyon ve kesinleştirme

yurtdışı gezilerimizde kişi başı paket tur/ekspedisyon bedelinin (en düşük tarifesi üzerinden) %25’i rezervasyon sırasında depozit olarak alınır.

tur/ekspedisyon bedelinin kalan miktarı son başvuru tarihinde, katılımcı sayısına göre belirlenen tur bedeli üzerinden ödenir.

ödemede taksitli seçenekler tercih edilmiş ise son başvuru tarihinden itibaren taksitlendirme başlar.

3. son başvuru tarihi

her bir tur için internet sitemizde ve yazılı dokümanlarda ilgili tur için bildirilen son başvuru tarihi rezervasyon uygulamasında esas alınır.

günübirlik turlarımız için son başvuru tarihi turun gerçekleşeceği tarihin 48 saat öncesidir.

tarafımızdan yapılacak son başvuru tarihi değişikliklerini, ön rezervasyon ya da kesin rezervasyon yaptıran katılımcılara yazılı (elektronik posta vb.) olarak bildirilir.

seakayakoy, eğer tur/ekspedisyon için katılımcı sayısına göre değişken fiyatlar vermişse, son başvuru tarihini takip eden ilk iş günü içinde katılımcı sayısını ve bu sayıya göre kesinleşen tur ücretini rezervasyon yaptıran katılımcılara bildirmek zorundadır.

katılımcı sayısına göre belirlenen geçerli tur/ekspedisyon fiyatını, kabul edip etmemek konusunda karar vermek için, kesin rezervasyon yaptıran katılımcılara bir (1) iş günü süre tanınır.

seakayakoy, son başvuru tarihini takip eden üçüncü (3.) iş günü sonuna kadar turu iptal etme hakkını saklı tutar. tur iptali durumunda katılımcıların uçuş ve diğer ulaşım giderleri dışındaki tur için seakayakoy’e ödemeleri geri ödenir. her türlü tur iptal durumunda olduğu gibi, tur bedelinin uçuş ve diğer toplu ulaşım giderlerine ait bölümü ile ilgili geri ödemelerde, ilgili ulaşım şirketlerinin kuralları geçerlidir.

bazı durumlarda, uçuş giderleri değişebilmektedir. uçuş giderlerinde ki değişikliklerden şirketimiz sorumlu değildir. bu gibi durumlar ile karşılaşmamanız için bilet rezervasyonlarının son başvuru tarihine bırakılmaması bütün programlarımızda önerilmiştir.

günübirlik turlarda, kesinleştirme işlemi, turun gerçekleşeceği günden en geç 2 işgünü önce yapılmalıdır. bu tarihten sonra geri ödeme ya da iptal işlemi gerçekleşmez.

4. katılımcıların tarih değişiklikleri ve tur devir kuralları

katılımcılar, rezervasyonunu kesinleştirdikleri turları gezi başlamadan önce istediği kişiye devredebilir. seakayakoy bu konuda her türlü kolaylığı sağlamayı taahhüt eder.

ancak devir isteğinin, ulaşım için uçak ya da başka bir toplu taşıma aracı için bileti alındığı haller ve süresi sınırlı olan vize işlemleri ile önceden isme alınmış izin ya da giriş kotaları kullanılan turlar gibi geri dönüşün ya da isim değişikliğinin mümkün olmadığı uygulamalarda devir işleminin mümkün olmayabileceği bilinmelidir. bu durumda eğer rezervasyon sahibinin kendi katılımı da mümkün olamıyorsa bu sözleşmenin tur iptali ve geri ödeme ile ilgili maddeleri uygulanır.

turun devredilmesi durumunda devir sebebiyle eğer bir ek masraf doğarsa, bu giderin karşılanmasından devralan ile beraber devreden kişi de ortak sorumludur.

5. turun katılımcı tarafından iptali ve geri ödeme

tur programında farklı bir uygulama belirtilmemiş ise, turun son başvuru tarihine kadar ya da daha erken şirketimize bildirilen turların iptallerinde:

  • son başvuru tarihinden sonra ve turun başlama tarihinden 14 gün öncesine yapılan iptallerde, yurt içi tur ücretinin uçuş giderleri hariç kısmının %100’ü geri ödenir.
  • turun başlama tarihine 13–7 gün kala yapılan iptallerde yurt içi tur ücretinin uçuş giderleri hariç kısmının %50’si geri ödenir.
  • turun başlama tarihine 6–1 gün kala yapılan iptallerde ve turun kaçırılması durumunda yurtiçi turlarda geri ödeme yapılmaz.
  • günübirlik turlarda tur başlama tarihine 48 saat kala yapılan iptallerde tur ücretinin %100’ü geri ödenir. 48 saatin altında yapılan iptallerde geri ödeme yapılmaz.
6. seakayakoy tarafından iptal edilmesi ya da program değişiklikleri

6.1.     turun başlama tarihinden önce iptal değişiklik ve özel durumlar

programlarımızda fiyatlandırmalar sırasında ön koşul olarak belirttiği en az katılımı sağlanamadığı takdirde turu iptal etme, geziyi tur lideri olmaksızın organize etme veya doğabilecek fiyat artışlarını doğrudan katılımcıya yansıtma ya da teklif etme hakkımız saklıdır.

seakayakoy, tur programında bildirilen, güzergâh, ulaşım araçları ve konaklama merkezlerinde yolcuya haber vermek şartıyla tur başlama tarihinden önce değişiklik yapabilir.

seakayakoy, tur başlamadan önce olmak kaydıyla, hizmet alınan diğer kişi ve kuruluşlardan kaynaklanan ve elde olmayan/beklenmedik gelişmeler sonucu oluşmuş değişiklikler meydana gelirse, ilgili fiyat farklarını katılımcılardan talep etme hakkı saklıdır.

programda ve fiyatlarda oluşabilecek beklenmedik değişikliklerin yazılı olarak bildirilmesi ve iyi niyet çerçevesinde katılımcılara konunun tüm detaylarıyla bilgi verilmesi seakayakoy’un sorumluluğu altındadır. bu amaçla gazete ilanı ya da gönderilecek mektup, eposta ve faks mesajları (teyidine bakılmaksızın) geçerli bildirim olarak kabul edilecektir.

turun fiyatında, tur başlamadan önce herhangi bir nedenle artış meydana gelirse, katılımcı tura katılımdan vazgeçebilir. bu durumun artışın kendisine yazılı olarak bildirilmesinden sonraki 2 (iki) iş günü içinde şirketimize yazılı olarak bildirilmesi durumunda turu iptal etme ve ödediği tur ücretini, (uçuş ve tarifeli her türlü sefere ait ulaşım giderleri kısmını hariç) geri alma hakkına sahiptir. ulaşım giderleri bu hizmetin alındığı firmanın iptal ve geri ödeme kurallarına tabidir.

seakayakoy, elde olmayan nedenlerle de olsa meydana gelen program değişikliklerini kabul etmeyen katılımcılarına başka programlarından birini önermek ve bunda öncelik sağlamakla yükümlüdür. bu seçeneklerin yolcuya uygun gelmemesi halinde ya ücret iadesi yapılır ya da ödeme katılımcının rızası ile bir başka tur için saklanır.

maliyet artışı kaynaklı iptallerde, eğer ödeme kredi kartı ile yapılmışsa ve kredi kartına online olarak geri ödeme yapılamıyorsa, tur ücretinde ya da kaparoda, sadece bankaya tarafımızdan ödenilen komisyon giderleri miktarıyla sınırlı kalmak koşuluyla kesinti yapılır. nakit elden ödemelerde kesinti yapılamaz. havalelerde sadece geri havale ücretleri varsa bu miktarı kadar kesinti yapılabilir

kendisinden kaynaklanmayan nedenle ya da yetersiz başvuru nedeniyle, gezinin seakayakoy tarafından son başvuru tarihinden önce iptali durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.

6.2.     turun başladıktan sonra meydana gelebilecek iptal ve değişiklikler

seakayakoy sorumluluğundaki organizasyon hatalarından kaynaklanan maliyet artışlarını katılımcılarından talep edemez. ancak bir başka firmadan alınan transfer, konaklama, uçuş gibi 3. şahıslardan temin edilen yan hizmetlerdeki sorumluluklar istisnadır.

tur sırasında meydana gelebilecek bütün olumsuz siyasi hareketler, terörizm, doğal afetler, teknik sorunlar, hava muhalefeti, taşıyıcı şirketlerin yapabileceği iptaller ve gecikmelerden dolayı şirketimiz sorumlu tutulamaz. bu gibi beklenmedik durumlarda, şirketimiz  programda, ücretlerde ve nakil araçlarında her türlü değişikliği yapma ve turu her aşamada iptal etme hakkına sahiptir. bu gibi nedenlerle oluşabilecek ek maliyetler katılımcılara aittir.

7. turu kaçırma, terk ve memnuniyetsizlik

katılımcının turun başlangıç yerini ve saatini öğrenmek ve belirtilen buluşma noktasında belirtilen tarih ve saatte hazır bulunmamakla yükümlüdür. turu kaçırması durumunda sorumluluk katılımcınındır, oluşabilecek ek giderlerden katılımcının kendisi sorumludur.

katılımcının turun başlangıç yerinde belirtilen tarih ve saatte hazır bulunmaması ve turu kaçırması durumunda seakayakoy katılımcı adına yapılmış tüm rezervasyonları gezinin başlangıç tarihinden itibaren iptal etme hakkına sahiptir. bu durum katılımcıya herhangi bir geri ödeme hakkı doğurmaz.

tüketicinin, başladığı turu hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini turun rehberine ve eğer varsa konakladığı tesise sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmeli ve yazılı belgenin bir kopyasına rehberin bilgisi olduğunu belirtir açıklama ve/veya imza almalıdır. aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılmaz ve hizmeti alıp kullanmış kabul edilir.

katılımcılar, tur programından, şikâyetçi oldukları halde yararlanmayı sürdürüyorsa, şikâyet konusu ile ilgili tazminat ve geri ödeme ilgili hak talep etme haklarından feragat etmiş sayılırlar.

memnuniyetsizlik kaynağı, tur sırasında bütün iyi niyetlere rağmen tarafımızdan giderilemiyorsa, tur lideri ya da rehberi tarafından tur fiyatına dâhil olmayan ve gezi esnasında sorun yaşayan katılımcıya verilen ek hizmetlerin ücretsiz ikramı ile de telafi yoluna gidebilir. katılımcı, bu tür koşullu ikramların kabulü ile iade ve tazminat haklarından vazgeçmiş sayılacağını kabul etmiş sayılır.

katılımcıların hava muhalefeti, kişisel sağlık sorunları, tura adaptasyon güçlüğü, kişisel teknik donanım ve bilgi – beceri yetersizliği gibi sebeplerle kendi kararı ve rızası ile turu terk etmesinden, aynı sebeplerden tur lideri tarafından yapılan uyarılar sonucunda turu terk etmesinden kaynaklanan ek organizasyonlar ve hizmetlerden, bunların mali sonuçlarından seakayakoy sorumlu tutulamaz.

8. geri ödeme ve iptal prensipleri

iptaller şirketimize yazılı olarak bildirilmeli ve beyanın elimize geçtiğine dair teyid alınmalıdır. aksi takdirde katılımcı bu sözleşmede belirtilen haklardan yararlanamaz.

bu sözleşmede belirtilen geri ödeme oranları dışında kalan miktarlar, vazgeçme tazminatı olarak rezervasyon sahipleri tarafından şirketimize ödenir.

her türlü tur iptal durumunda, tur bedelinin uçuş ve diğer tarifeli seferlerle sağlanan ulaşım hizmetlerinin giderlerine ait kısmı ile ilgili geri ödemelerde, ilgili firmanın kuralları uygulanır.

geri ödemede eğer mümkünse, tercihen katılımcının ödeme için seçtiği yöntemin aynısı kullanılır (elden nakit ödeme, banka havalesi iade ya da kredi kartına geri ödeme). bu mümkün olamıyorsa oluşacak giderler katılımcı tarafından karşılanır.

9. seakayakoy’un düzenlediği turlarla ilgili yükümlüklüleri

seakayakoy, internet sitesinde ve basılı ilanlarda yer alan program ve açıklamalarda vaat ettiği hizmetlerin tümünü programlarında belirtildiği şeklide eksiksiz olarak sağlamakla yükümlüdür

seakayakoy, katılımcılarına yolculuk süreleri ile ilgili net bilgiler vermekle ve kendi kontrolünde olan bu tür servisleri zamanında sağlamakla yükümlüdür.

turlarımızın zorluk dereceleri ve kimlerin katılabileceği konusunda katılımcıları bilgilendirmek, gereği halinde hazırlık programları sağlamak, her aşamada turları hakkında danışmanlık hizmeti sunmak seakayakoy’un görevidir. sağlanan hazırlık programları gidilecek ülke ve tur hakkında bilgilendirme yapmak, vize işlemleri hakkında bilgi vermek seakayakoy’un görevidir.

turlarımızda zaman zaman televizyon ekipleri ve gazetecilerde misafir edilmektedir. her ne kadar bu aktivitelerin konuklarımızı rahatsız etmeyecek şekilde planlanması ve bu durum hakkında katılımcılara turdan önce bilgi verilmesi seakayakoy’un görevidir.

macera ve doğa gezileri, diğer birçok durumda da olduğu gibi tüm risklerin sıfıra indirildiği organizasyonlar değildir. hatta bu tür aktivitelerde bazı durumlarda risk oranı oldukça yüksek olabilir. seakayakoy’un görevi, bu riskleri kabul edilebilir düzeylere çekmeye çalışmak ve katılımcılarının güvenliğini sağlamak için olanaklar dâhilinde mümkün olan önlemleri almaktır.

10. katılımcıların turlarımızla ilgili yükümlüklüleri

seakayakoy dünyanın ve ülkemizin birçok farklı bölgesinde birbirinden farklı konaklama koşulları sunan bir şirketidir. bu nedenle katılımcıların programları iyi incelemeleri ve sunulan koşulların kendilerine uygun olup olmadığını araştırmaları, önerilen ya da gereksinim duyulacak önlemleri almak kendi sorumluluklarındadır.

kayıt yaptırılan gezi ile ilgili tüm detay bilgileri (buluşma yeri ve saati, havayolu hareket saati vs.) kayıt anında genel hatlarıyla öğrenmek ve kaydetmek katılımcının sorumluluğundadır. buluşma yerini bulamama ve/veya ulaşım aracını kaçırma halinden ve doğabilecek zarardan katılımcı sorumludur.

tur süresince geçerlilik süresi gidilen ülkenin taleplerini karşılayabilecek kadar yeterli ve gerekli vizeleri içeren bir pasaportun yanı sıra, aşı kağıdı ve bunlar gibi gidilen ülke tarafından istenilen özel belgeleri her an yanında ve hazır bulundurmak katılımcıların sorumluluğundadır.

hukuki sorumluluklardan, vergi borçlarından veya benzeri bir sebepten dolayı yurt dışına çıkamama, ulaşım araçlarında yer bulamama veya hangi nedenlerden olursa olsun konaklama ya da buluşma yerine geç varma, ulaşamama ya da girememe gibi durumlar katılımcının sorumluluğundadır. bu nedenlerle seakayakoy’den bedel iadesi veya tenzili dahil hiçbir hak talebinde bulunulamaz.

katılımcılar, kayıt yaptıracakları turun sağlık ve kondisyon durumlarına uygunluğunu değerlendirmekten kendileri sorumludur. bu amaçla seakayakoy’den her türlü yazılı ve sözlü bilgilendirmeyi talep edebilir ve web sitemizdeki bilgilerden yararlanabilirler.

herhangi bir sağlık problemi olan katılımcılarımız, tura kayıt yaptırmadan önce doktorlarına danışarak onay almakla ve bu durumu seakayakoy’e kayıt öncesi bildirmekle yükümlüdürler. rahatsızlığın türüne göre katılımcıyı tura kabul edip etmemek hakkımız saklıdır.

grup liderleri turun akışı ile ilgili bilgileri grubuna aktarmakla yükümlüdür. katılımcılar ise her aşamada tur ile ilgili tüm bilgileri eksiksiz ve doğru olarak aldıklarından emin olmalıdır. genele hitaben yapılan açıklamaları duymamış olmaktan eksik ya da dolaylı yoldan verilen bilgiyi yanlış anlamış olmaktan doğabilecek sonuçlardan organizasyonlar ya da tur yetkilileri sorumlu değildir.

organizasyonlarımız sırasında meydana gelebilecek olumsuz durumlarda insani değerler, tur programından ve kişisel isteklerden önde tutulacaktır. bir katılımcılarımızın herhangi bir nedenle zor durumda kalması durumunda önceliğin bu kişi ya da kişilerin sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalarda olacağını bütün katılımcılar tura katılmayı kabul ettikleri andan itibaren peşinen kabul etmiş sayılırlar.

zor durumda olan bir grup üyesinin sorunları nedeniyle, grup liderinin ya da rehberinin vereceği kararlara diğer katılımcıların uyulmaması halinde doğacak maddi ve manevi zararlardan dolayı seakayakoy sorumlu tutulamaz ve bu şekilde davranan katılımcılar her türlü tazminat ve geri ödeme haklarından bu sözleşmeyi kabul ederek feragat etmiş olacaklarını beyan ederler.

tur sırasında oluşabilecek kaza, hastalık, yaralanma, ölüm gibi durumlardan seakayakoy sorumlu tutulamaz, ihmali kanıtlanmadığı sürece hiçbir maddi ve manevi tazminat talep edilemez. oluşan zararlar ancak eğer varsa tur sigortası kapsamında ödenir.

katılımcılar rehberin belirleyeceği kurallara ve zaman zaman gruba bildireceği uygulamalara itirazsız tabi olacaklarını bu sözleşmeyi onaylayarak kabul etmiş sayılırlar.

grup içinde uyumsuz davranışlar göstererek huzursuzluk yaratan, kurallara ve rehbere uymayıp bireysel davranışlar sergileyenler, bu davranışlardan dolayı oluşabilecek tüm zararlardan diğer katılımcılara ve seakayakoy’e karşı sorumludurlar.

gidilen yerlerdeki yerel örf ve adetlere uymak, yapılan uyarıları uygulamak ve kişisel güvenlik için önerilen şekilde davranmak katılımcının sorumluluğu altındadır. bu konularda katılımcının neden olduğu maddi ve manevi zararlardan kendisi sorumludur.

11. sponsorluk ve gezilerimiz hakkında tv, basın, yayın uygulamaları

turlarımızda çekilen fotoğraf, film ve benzeri görsel materyaller yalnızca katılımcılarımızın kişisel aktivitelerinde kullanılabilir. ticari amaçlı her türlü aktiviteyi amaçlayan çekimler için, serbest katılma açık turlarımıza katılan kişiler bu durumu rezervasyon yaptırmadan seakayakoy’e bildirmek ve bir kayıt işlemi gerçekleştirmeden önce onayımızı almakla yükümlüdür. aksi takdirde herhangi bir aşamada rezervasyonu iptal etme ve tura dair yapılan ödemeleri bu sözleşmenin geri ödeme ve iptal koşulları çerçevesinde alıkoyma ve uçuş giderleri de dâhil olmak üzere tur ücretinin 10 katından az olmamak kaydıyla tazminat talep etme hakkımız saklıdır.

bir sponsor desteği ile, tur ücretinin bir kısmı ya da tamamı başka bir şahıs, ticari işletme ya da bir kurum tarafından karşılanarak serbest katılma açık turlarımıza katılan kişiler bu durumu rezervasyon yaptırmadan seakayakoy’e bildirmek ve bir kayıt işlemi gerçekleştirmeden önce onayımızı almakla yükümlüdür. aksi takdirde herhangi bir aşamada rezervasyonu iptal etme ve tura dair yapılan ödemeleri bu sözleşmenin geri ödeme ve iptal koşulları çerçevesinde alıkoyma hakkımız saklıdır.

  • turun tamamının finanse edilmesi ya da katılımcının özel bir anlaşma ile tura katılması durumu istisna kabul edilir. bu durumda, tur sözleşmemizin bu bölümünde yer alan sponsorluk ile ilgili koşullar aranmayıp, sponsor, katılımcı ve işletmemiz arasında yapılacak üç taraflı özel sözleşmenin kuralları geçerli sayılacaktır.
  • bir sponsor desteği ile serbest katılma açık turlarımıza katılan kişiler, turumuzun tamamı ya da bir kısmı hakkında, işletmemiz ve gereği halinde ilgili tura iştirak eden katılımcılarımız bilgisi ve yazılı onayı olmadan, toplantılar, her türlü basılı ve yazılı yayın organlarında herhangi bir yayın umuma açık maceralarda sponsorları adına yahut onların desteği ile sağlayacakları mekan ve olanaklarla yapmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.
  • bir sponsor desteği ile serbest katılma açık turlarımıza katılan kişiler, turumuzun tamamı ya da bir kısmı hakkında, işletmemiz ve gereği halinde ilgili tura iştirak eden katılımcılarımız bilgisi ve yazılı onayı olmadan turumuz, katıldıkları turumuzda çektikleri, fotoğraf, film ve ses kaydı gibi materyali televizyonlar ve umuma açık mecralarda ya da toplantılarda, sponsorları adına yahut onların desteği ile sağlayacakları mekan ve olanaklarla yayınlamayacaklarını ve sergilemeyeceklerini peşinen kabul ve taahhüt ederler.
  • bir sponsor desteği ile serbest katılma açık turlarımıza katılan kişiler, bütün tur güzergahı boyunca ve dağların zirvelerinde, sponsorun flamasının, bayrağının ya da benzeri görsel materyallerin yanında seakayakoy logosu ya da bayrağı olmadan, fotoğrafını ve filmini çekemezler. bu tanımın dışında davranan kişiler, ödedikleri tur ücretinin 10 katından az olmamak üzere tazminat hakkımızın doğacağını, bu fotoğraf ve filmlerin umuma açık mecralarda yayınlanması durumunda tazminat tutarının ulaşım giderleri de dahil olmak üzere tur ücretlerinin 25 katından az olamayacağını, tura katılan diğer kişilerin, tur ücretlerini geri istemeleri ya da tazminat talebinde bulunmaları durumunda bu giderlerin koşulsuz olarak ilaveten kendileri tarafından karşılanacağını peşinen kabul ve taahhüt ederler.
  • iş bu sözleşmenin sponsorluk ile ilgili bu bölümünde yer alan kurallara kısmen ya da tamamen uymayanlar, kendilerinden her bir katılımcılarımızın tur bedellerinin, uçuş ücretlerinin ve bu seyahate dair yapacakları ilgili harcamaların tamamının toplamı kadar geri ödeme talep etme ve ilaveten, işletmemizin uğrayacağı maddi ve manevi zararlardan dolayı grubun toplam tur ücreti ve ulaşım giderlerinin toplamının en az 10 katı kadar tazminat hakkımızın doğacağını peşinen kabul ve taahhüt ederler.
12. genel uygulamalar

12.1.     gezi ücretine dâhil olmayan hizmetler

her bir tur programında, ilan edilen tur fiyatına dâhil olan hizmetler belirtilmiştir. bunların dışında kalan programlı ya da beklenmeyen giderleri katılımcılar üstlenirler. genel fiyat dışı önceden bilinen giderler de tur ilanlarının fiyata dâhil olmayanlar bölümünde belirtilmiş olup, katılımcılar bu konuda şirketten her türlü bilgiyi talep etme hakkına sahiptirler.

tur ücretine dâhil olmayan konaklama yemek gibi gereksinimler için rehberlerimiz sadece öneride bulunabilir, katılımcılarımızın, önerilen yerlerden hizmet alma zorunluluğu yoktur, programını aksatmamak koşuluyla seçecekleri yerden diledikleri hizmeti alabilirler. eğer seçenekleri beğenmezler ya da yeterli bulmazlarsa verilen hizmetten yararlanmama konusunda da özgürdürler. katılımcılarımızın hizmet aldıkları yerlere ödeme yapma ve bahşiş toplama gibi turdan bağımsız parasal işlemleri bizzat kendilerinin yürütmesini önermekteyiz.

program dışı gezi ve eğlence istekleri, ancak rehberin bilgisi ve onayı dâhilinde gerçekleştirilebilir. bu tür ekstra servislerin harcamaları ve rehberin olası giderleri katılımcıya aittir.

12.2.     konaklama tesisleri ve yemek uygulamaları

aksi bildirilmedikçe, otellerde uluslararası seyahat kurallarına bağlı olarak, konaklama tesisine varış saati ne olursa olsun odalara giriş ve yerleşme saati yerel saat ile 15:00′dir. aynı şekilde odaları terk etme saati ise yerel saate göre 12:00’dir. otellerin vereceği özel opsiyonlar ve farklı uygulamalar katılımcılarımıza ayrıca bildirilir.

otellerde yapılacak her türlü ekstra harcamalar, (telefon, içki, yemek, tv, minibar, v.b.) ve konaklama tesisinde oluşabilecek konaklayandan kaynaklı her türlü hasarın gideri katılımcıya aittir ve otelden çıkışta ödenir.

aksi bildirilmemişse, rutin konaklama uygulamamız, otellerde iki kişilik odalarda ve iki kişilik çadırlarda geceleme şeklindedir. eğer tek kişilik rezervasyon yaptırmış ama odanızda tek başına konaklama opsiyonundan yararlanmıyorsanız, seakayakoy size hemcinsiniz bir oda arkadaşı verecektir.

ancak bazı turlarımızda kalınan, köy evi, pansiyon ve dağ evi gibi yerlerde iki kişilik odalar bulunmayabilir, bu durum programlarımızda belirtilmektedir. böyle durumlarda bütün katılımcılar kalınan tesiste geçerli olan genel uygulamaya tabidir.

her turumuzda geceleme yapılan yerde oda da ya da çadırda tek başına konaklama mümkün olmayabilir. bu nedenle her türlü konaklama tesisinde ve kamplarda tek kalma isteğinin rezervasyon yaptırmadan önce belirtilmiş ve tarafımızdan onaylanmış olması esastır. tur sırasında bildirilen istekler sadece olanaklar ölçüsünde karşılanabilecektir.

eğer bir turda bazı tesislerde kamplarda tek konaklama mümkünken bazılarında imkânsız ise tek konaklama seçeneği sadece bu olanağın mevcut olduğu konaklama tesislerini içerir. bu olanağın olmadığı yerlerde genel konaklama şartlarına uyulacağını katılımcı peşinen kabul etmiş sayılır.

her bir programda hangi yemeklerin tura dâhil, hangi yemeklerin hariç olduğu bildirilmektedir. tur program ilanlarında ve web sayfamızda bildirilenlerin dışındaki yemek ve içecek giderleri seakayakoy’un istemli iradesi ile yapılmayan program değişikliklerinden doğacak buna benzer ek masraflar katılımcılara aittir.

12.3.     indirim kampanya ve ekstralar

indirim ve kampanyalar belirtilen süreler içerisinde sadece ilgili turlar için geçerlidir.

seakayakoy, küçük katılımcılarını özendirmek için bazı turlarında çocuk indirimleri uygulamaktadır. ancak listemizde birçok farklı tur söz konusu olduğu için bu uygulamalar farklılıklar göstermektedir. bu durumda program dokümanlarında bildirilen oranlar ve uygulamalar geçerlidir.

12.4.     bagajlar uygulamları kamplar arası yük taşıma ve limitler

uçakla yolculuk içeren turlarımızda bagajlarınız, tur sırasında kullanılan havayollarının uyguladığı taşıma kurallarına tabidir.

ekstra bagaj ağırlık ücretleri havayolu şirketinin esaslarına göre tespit edilir. ve yolcular tarafından ödenir. hiçbir sebeple seakayakoy’den bu konuda bir talepte bulunulamaz.

her türlü araç içinde ya da konaklama merkezlerinde özel eşyaların unutulmamasından katılımcılar yalnızca kendileri sorumludur. uçak yolculuklarında bagajın kaybolması halinde doğacak her türlü durumda sorumluluk ilgili havayollarınındır.

uçak yolculuklarında bagajın geç gelmesi veya kaybolmasından dolayı tur programında meydana gelebilecek aksaklıklardan ve buna bağlı maliyetlerden katılımcılar ve ilgili sözleşme kapsamında servisi sağlayan havayolları sorumludur.

ancak katılımcılar bagaj kayıplarına ya da kendilerinden kaynaklanan gecikmelere bağlı olarak tur programında oluşan ekstra masrafları şirketimize peşinen ödemekle yükümlüdür. bu gibi süreçlerde taşıyıcı firma ile katılımcı arasındaki hukuki ya da idari

süreçlerin seakayakoy tarafından beklenilmesi zorunluluğu yoktur, alacaklarının tahsili için dilediği zaman kanuni haklarını her an işleme koyabilir.

seakayakoy, kamplı turlarda kişisel eşyaların, programında belirttiği takdirde ve bildirilen limitler dâhilinde olması kaydıyla kamplar arasında taşınmasını organize etmekle sorumludur. belirtilen limitlere uyulmaması halinde oluşacak ek masraflar katılımcı tarafından karşılanır.

yanıcı, akıcı, kokulu ve/veya patlayıcı maddeler ile çevresine rahatsızlık veren eşyalar,  kesici, delici aletler, ateşli silahlar ve her çeşit hayvanın taşınması, sadece,  havayollarının ile ulaşım hizmeti alınan diğer taşıma şirketlerinin kuralları ve seakayakoy’un yazılı onayı dâhilinde yapılabilir.

12.5.     vizeler, gümrük işlemleri ve harçlar

seakayakoy katılımcılarının vize işlemlerini yürütmez. vize teminleri katılımcıların kendi sorumluluğundadır.

12.6.     sigorta

turlarımızda, meydana gelebilecek hastalık, kaza, yaralanma, ölüm ve kayıplarda, tüm turlarımızda yapılan su sporları sigortası kapsamında sigortalanır ve oluşacak kayıplar ve zararlar bu sigortanın limitleri dâhilinde tazmin yoluna gidilir.

12.7.     ulaşım

gezi süresince kullanılacak seyahat araçları ile ilgili tüm bilgilerin şirketimiz tarafından müşteriye verildiği kabul edilir. gezi programında belirtilen uçak, tren, vapur, otobüs, denizyolu v.b. ulaşım araçlarındaki hareket saatleri, ilgili kuruluşların ilan ettikleri programlara ve tarifelere göre ayarlanmıştır. bu saatlerin değişmesinden, hareket saati ve buna bağlı olarak zorunlu yapılan program değişiklikleri ile bu nedenle oluşabilecek her türlü aksaklıklardan doğacak maliyetlerden seakayakoy sorumlu tutulamaz.

havayolu kullanılan gezilerde, bildirilen tur fiyatına eğer bilet ücreti dâhil ise, bu ücret ekonomik sınıf en düşün bilet fiyatı üzerinden hesaplanmıştır. bu gidere ek olarak, rezervasyon ya da biletin kesilme tarihine oluşabilecek artışlar katılımcıya yansıtılır. yolcu bu tür farkları peşin öder. ödemenin gecikmesi durumunda kaparolara el koyma ve rezervasyonu iptal etme hakkımız saklıdır.

hava ve karayolu tarifeli seferleri ile ulaşımı sağlanan turlarda, bu seferlerde oluşabilecek değişiklik iptal gibi nedenlerle turun aksaması kısmen ya da tamamen yapılamaması nedeniyle doğacak sonuçlardan seakayakoy sorumlu tutulamaz.

deniz, kara ve hava yolu ulaşımı ile ilgili her türlü durumda hizmetin alındığı şirketlerin iptal ve değişiklik kuralları geçerlidir. tarifelerde oluşacak değişiklik ve iptaller seakayakoy ile ilgili bir geri ödeme ve/veya tazminat hakkı doğmasına neden olamaz.

12.8.     üçüncü şahıslar ve başkası adına rezervasyonda bağlayıcılık

sözleşmede imzası bulunmayan, kendisi adına başkası aracılığıyla rezervasyon yaptırmış olan ve bu şekilde sözleşmeye konu geziye katılan/rezervasyon yaptıran katılımcılar kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri katılımcılar bu sözleşmeyi okuyup rezervasyon formunu imzalayarak, adına rezervasyon yaptırdıkları kişi veya kişilerin sözleşme hükümlerine uymalarını taahhüt etmiş sayılırlar. doğacak aksaklıklardan ve mali mesuliyetlerden rezervasyonu yapan kişi de sorumludur.

buna rağmen sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle geziye katılan tüketicilerinin şirketimiz aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler sonucu şirketinin tüketiciye bu sözleşmede yazılı koşullar dışında bir bedel ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde, şirketinin sözleşmede imzası bulunan katılımcıdan, bu masraf ve ödemeleri tahsil etme hakkı saklıdır.

gezilerimize katılanlar bir aracı ile rezervasyon yaptırmış olsalar dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog, web sitesi ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, buluşma yeri ve saatleri hakkında bilgi almış ve geziye bu sözleşme şartlarına uymak koşulu ile katılmayı kabul etmiş sayılırlar.

12.9.     turun süresi

organize ettiğimiz gezi programlarının ilan edilen toplam gün adetleri gidiş ve dönüş yolculuklarının (saat kaç olursa olsun) yapıldığı ilk ve son günleri de kapsamaktadır. dolayısı ile gezilerimizde yolculukta geçen toplam gün adedi ve göre konaklama yapılan gece sayısı birlikte esas alınacaktır.

13. anlaşmazlık ve yasal işlemler

bu sözleşme web sitemizde, tüm program sayfalarında ilan edilecek olup, şirketimizin düzenlediği ya da aracı olduğu turlara katılan kişiler, rezervasyondan önce bu sözleşmeyi okumak ve ondan sonra rezervasyon yaptırmakla yükümlüdür. iş bu sözleşme hükümleri, turumuza katılan herkes tarafından okunmuş ve kendisi ile birlikte aynı geziye katılacağını bildirdiği diğer şahıslara da bu koşullar bildirilmiş kabul edilir. rezervasyon formumuzu imzalayan her katılımcı bu koşulları yerine getirmeyi kabul, taahhüt ve beyan etmiş sayılır.

katılımcıların bu sözleşmenin koşullarına uymamaları ve taahhüt ettikleri ödemelerini sözleşmede ve rezervasyon formunda belirtilen zamanlarda yapmamaları halinde oluşacak anlaşmazlıkların yasal yollarla çözümü için muğla mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.


copyright © all rights reserved seakayakoy 2022